Rješavanje pitanja vladanja u školi Podrška poželjnim oblicima ponašanja

O projektu

Posljednjih godina u školama je uočen značajan porast broja učenika s različitim akademskim i emocionalnim potrebama. Učenici s lošijim akademskim uspjehom često imaju određene socio-emocionalne probleme te probleme u ponašanju. Prevencija školskog neuspjeha i promicanje okvira temeljenog na socijalnoj inkluziji u središtu su ovog ERASMUS + KA2 projekta.

Sredstva

U okviru projekta provest će se kritički pregled literature s ciljem sakupljanja dostupnih podataka o pojavnosti nasilja u školama u različitim europskim zemljama. Po završetku istraživačkih aktivnosti, izradit će se cjeloviti izvještaj s podacima o pojavnosti školskog nasilja, analizom potreba, te prikazom primjera dobre prakse temeljene na podacima o školskom nasilju.

E-učenje

Kao dio projekta TaSDi-PBS projekta, razvit ćemo okruženje za e-učenje u kojem će korisnici biti u mogućnosti pronaći podatke i materijale, sudjelovati u aktivnostima učenja, te koristiti alate za vrednovanje kako bi procijenili svoju izvedbu.

Tečajevi će uključivati pomoć za rad, bilješke, studije slučaja, dijagrame i materijal koji se lako može prilagoditi lokalnim potrebama. Materijali će biti u obliku kratkih nastavnih jedinica s praktičnim savjetima i videozapisima s poveznicama na YouTube materijale, te naglaskom na promociju SWPBS-a u Europi.

News

  • 1